راهنمای انتخاب اسم کودک

راهنمای انتخاب اسم کودک

راهنمای انتخاب اسم کودک (بانک اسامی) به همراه معنی اسم دختر و اسم پسر در جداول زیر به ترتیب حروف الفبا و با ریشه های فارسی ، کردی ، ترکی ، عربی، پهلوی، عبری، سانسکریت و … گرده آوری شده، لازم به ذکر است در انتخاب اسم و معنی آن دقت کنید.

جدول اسامی دخترانه

اسم دختر با الف اسم دختر با ب اسم دختر با پ
اسم دختر با ت اسم دختر با ث اسم دختر با ج
اسم دختر با چ اسم دختر با ح اسم دختر با خ
اسم دختر با د اسم دختر با ذ اسم دختر با ر
اسم دختر با ز اسم دختر با ژ اسم دختر با س
اسم دختر با ش اسم دختر با ص اسم دختر با ض
اسم دختر با ط اسم دختر با ظ اسم دختر با ع
اسم دختر با غ اسم دختر با ف اسم دختر با ق
اسم دختر با ک اسم دختر با گ اسم دختر با ل
اسم دختر با م اسم دختر با ن اسم دختر با و
اسم دختر با ه اسم دختر با ی

 

جدول اسامی پسرانه

 

اسم پسر با الف اسم پسر با ب اسم پسر با پ
اسم پسر با ت اسم پسر با ث اسم پسر با ج
اسم پسر با چ اسم پسر با ح اسم پسر با خ
اسم پسر با د اسم پسر با ذ اسم پسر با ر
اسم پسر با ز اسم پسر با ژ اسم پسر با س
اسم پسر با ش اسم پسر با ص اسم پسر با ض
اسم پسر با ط اسم پسر با ظ اسم پسر با ع
اسم پسر با غ اسم پسر با ف اسم پسر با ق
اسم پسر با ک اسم پسر با گ اسم پسر با ل
اسم پسر با م اسم پسر با ن اسم پسر با و
اسم پسر با ه اسم پسر با ی

2 نظرات

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید