19 , خرداد , 1397

  اسم های هم وزن برای دوقلو های دختر و پسر

  اسم های هم وزن در این مقاله سعی داریم اسم های هم وزن برای انتخاب اسم دوقلو های پسر و…
  4 , آذر , 1400

  ریشه در خاک «فریدون مشیری» من اینجا ریشه در خاکم

  ریشه در خاک : فریدون مشیری (ریشه در خاک) تو از این دشتِ خشکِ تشنه روزی کوچ خواهی کرد و…
  31 , شهریور , 1397

  اسم پسر کردی

  اسم پسر کردی فهرستی از نام و اسم های پسرانه کردی (کوردی) به همراه معنی : اسم پسر کردی به…
  19 , آبان , 1397

  اسم پسر عربی به همراه معنی

  اسم پسر عربی فهرستی از نام و اسم های پسرانه عربی مذهبی به همراه معنی : اسم پسر عربی مذهبی…
  24 , شهریور , 1397

  اسم دختر کردی

  اسم دختر کردی فهرستی از نام و اسم های دخترانه کردی (کوردی) به همراه معنی : اسم دختر با ریشه…
  28 , مرداد , 1397

  اسم پسر با م

  بهترین اسم های پسرانه با م فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف م به همراه معنی :…
  11 , شهریور , 1397

  اسم دختر ترکی به همراه معنی ؛ اسم های دخترانه

  اسم دختر ترکی فهرستی از نام و اسم های دخترانه ترکی به همراه معنی : اسم دختر با ریشه ترکی…
  3 , آذر , 1400

  با قلم می گویم: ای همزاد، ای همراه «فریدون مشیری» با قلم …

  با قلم … : فریدون مشیری (آواز آن پرنده غمگین) با قلم می گویم: ــ ای همزاد، ای همراه، ای…
   8 , آذر , 1400

   آواز غم «هوشنگ ابتهاج» در من کسی پیوسته می گرید

   آواز غم : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) در من کسی پیوسته می گرید این من که از گهواره با من بود…
   8 , آذر , 1400

   میراث «هوشنگ ابتهاج» پدر جان در دل تنگت چه ابری بود

   میراث : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) پدر جان در دل ِ تنگت چه ابری بود که من چندان که می گریم…
   8 , آذر , 1400

   مرگ دیگر «هوشنگ ابتهاج» مرگ در هر حالتی تلخ است

   مرگ دیگر : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) مرگ در هر حالتی تلخ است اما من دوست تر دارم که چون از…
   8 , آذر , 1400

   بوسه «هوشنگ ابتهاج» گفتمش

   بوسه : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) گفتمش : – ” شیرین ترین آواز چیست ؟ “ چشم ِ غمگینش به رویم…
   8 , آذر , 1400

   گریز «هوشنگ ابتهاج» از هم گریختیم

   گریز : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) از هم گریختیم وان نازنین پیاله ی دلخواه را ، دریغ بر خاک ریختیم جان…
   8 , آذر , 1400

   طرح «هوشنگ ابتهاج» گلوی مرغ سحر را بریده اند و

   طرح : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) گلوی مرغ ِ سحر را بریده اند و هنوز در این شط ِ شفق آواز…
   8 , آذر , 1400

   گریه «هوشنگ ابتهاج» سایه ها زیر درختان در غروب سبز می گریند

   گریه : هوشنگ ابتهاج (چند برگ از یلدا) سایه ها زیر درختان در غروب سبز می گریند شاخه ها چشم…
   8 , آذر , 1400

   سروستان «هوشنگ ابتهاج» ساحت گور تو سروستان شد

   سروستان : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) ساحت ِ گور ِ تو سروستان شد ای عزیز ِ دل ِ من تو کدامین…
   11 , آذر , 1400

   درد گنگ «هوشنگ ابتهاج» نمی دانم چه می خواهم بگویم

   درد گنگ : هوشنگ ابتهاج (سراب) نمی دانم چه می خواهم بگویم زبانم در دهان باز بسته ست در تنگ…
   8 , آذر , 1400

   زندگی «هوشنگ ابتهاج» چه فکر می کنی؟

   زندگی : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) چه فکر می کنی ؟ که بادبان شکسته زورق ِ به گل نشسته ای ست…
   8 , آذر , 1400

   سراب «هوشنگ ابتهاج»

   سراب : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) عمری به سر دویدم در جست و جوی یار : جز دسترس به وصل ِ…
   8 , آذر , 1400

   آه آیینه «هوشنگ ابتهاج» او را ز گیسوان بلندش شناختند

   آه آیینه : هوشنگ ابتهاج (اهی و آهی) او را ز گیسوان بلندش شناختند ای خاک این همان تن پاک…
    23 , مهر , 1400

    غزل «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» چون سنگها صدای مرا گوش می کنی

    غزل : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) چون سنگها صدای مرا گوش می کنی سنگی و ناشنیده فراموش می کنی رگبار…
    23 , مهر , 1400

    عصیان خدا «فروغ فرخزاد» گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم

    عصیان ِ خدا : فروغ فرخزاد (عصیان) گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم سکهٔ خورشید را در…
    23 , مهر , 1400

    مرداب «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» شب سیاهی کرد و بیماری گرفت

    مرداب : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) شب سیاهی کرد و بیماری گرفت دیده را طغیان بیداری گرفت دیده از دیدن…
    23 , مهر , 1400

    گناه «فروغ فرخزاد، دیوار» گنه کردم گناهی پر ز لذت

    گناه : فروغ فرخزاد (دیوار) گنه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه می دانم…
    23 , مهر , 1400

    پرنده مردنی است «فروغ فرخزاد» دلم گرفته است

    پرنده مردنی است : فروغ فرخزاد (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد) دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان…
    23 , مهر , 1400

    هدیه «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» من از نهایت شب حرف می زنم

    هدیه : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی و از نهایت…
     22 , مهر , 1400

     روشن شب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» روشن است آتش درون شب

     روشن شب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) روشن است آتش درون شب وز پس دودش طرحی از ویرانه های دور.…
     22 , مهر , 1400

     رو به غروب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» ریخته سرخ غروب

     رو به غروب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) ریخته سرخ غروب جابجا بر سر سنگ. کوه خاموش است. می خروشد…
     22 , مهر , 1400

     غربت سهراب سپهری (حجم سبز) ماه بالای سر آبادی است ،

     غربت سهراب سپهری (حجم سبز) ماه بالای سر آبادی است ، اهل آبادی در خواب. روی این مهتابی ، خشت…
     22 , مهر , 1400

     در قیر شب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» دیرگاهی است که در این تنهایی

     در قیر شب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) دیرگاهی است که در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است…
     22 , مهر , 1400

     و (سهراب سپهری، شرق اندوه) آری ، ما غنچه یک خوابیم.

     و : سهراب سپهری (شرق اندوه) آری ، ما غنچه یک خوابیم. – غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟…
     21 , مهر , 1400

     تارا سهراب سپهری (آوار آفتاب) از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم.

     تارا سهراب سپهری (آوار آفتاب) از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم. ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد.رشته…
      13 , آذر , 1400

      رباعی «اخوان ثالث» خشکید و کویر لوت شد دریامان

      رباعی : مهدی اخوان ثالث (از این اوستا) خشکید و کویر لوت شد دریامان امروز بد و بدتر از آن…
      13 , آذر , 1400

      بی دل «مهدی اخوان ثالث» آری، تو آنکه دل طلبد آنی

      بی دل : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) آری، تو آنکه دل طلبد آنی اما افسوس دیری ست کان کبوتر…
      13 , آذر , 1400

      درین همسایه ۱ «اخوان ثالث» شب، امشب نیز

      درین همسایه ۱ : مهدی اخوان ثالث (در حیاط کوچک پاییز، در زندان) شب، امشب نیز – شب افسردهٔ زندان…
      13 , آذر , 1400

      غزل ۳ «مهدی اخوان ثالث» ای تکیه گاه و پناه

      غزل ۳ : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه‌های پر عصمت و پر شکوه…
      13 , آذر , 1400

      اندوه «اخوان ثالث» نه چراغ چشم گرگی پیر

      اندوه : مهدی اخوان ثالث (زمستان) نه چراغ چشم گرگی پیر نه نفس‌های غریب کاروانی خسته و گمراه مانده دشت…
      13 , آذر , 1400

      گل «مهدی اخوان ثالث» همان رنگ و همان روی

      گل : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) همان رنگ و همان روی همان برگ و همان بار همان خندهٔ خاموش…

      آرسینه چیزی بیش از یک کلمه است. این دروازه ای به دنیای دانش و الهام است. در آرسینه ، ما به قدرت اطلاعات برای تغییر زندگی و توانمندسازی افراد اعتقاد داریم. ماموریت ما دسترسی شما به طیف متنوعی از موضوعات، از علم و فناوری گرفته تا هنر و فرهنگ، همه در یک مکان است.

      آرسینه منبع قابل اعتماد شما برای مقالات، بینش ها و داستان های مهم است. خواه به دنبال گسترش افق های خود باشید، از آخرین روندها مطلع شوید یا به سادگی در کنجکاوی خود افراط کنید، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. محتوای ما برای برانگیختن تخیل شما و تقویت اشتیاق شما برای یادگیری تنظیم شده است.

      آرسینه فقط یک وب سایت نیست. این یک جامعه پر جنب و جوش از ذهن کنجکاو است. در اینجا، ما زیبایی دانش را در تمام اشکال آن درنظر می گیریم. چه شما یک یادگیرنده مادام العمر باشید، یک مشتاق پرشور، یا کسی که به سادگی به دنبال پاسخ سوالات شما است، آرسینه با آغوش باز از شما استقبال می کند.

      محتوای ما با دقت برای تعامل، آموزش و سرگرمی ساخته شده است. از مقالات عمیقی که عمیقاً در موضوعات پیچیده غوطه ور می شوند تا قطعات سبکی که لبخند را به لب شما می آورند، آرسینه همه را پوشش می دهد. ما به جادوی کلمات اعتقاد داریم که شما را به دنیاهای جدید منتقل می کند، خلاقیت شما را شعله ور می کند و دیدگاه های شما را به چالش می کشد.

      بنابراین، چه برای یادگیری، اشتراک گذاری یا صرفاً در لذت کشف چیزهای جدید اینجا باشید، آرسینه همراه دیجیتالی شما در جستجوی دانش است. بیایید، عضوی از خانواده همیشه در حال رشد ما باشید و بیایید شگفتی های جهان را یک کلمه در یک زمان کشف کنیم.

      دکمه بازگشت به بالا