31 , شهریور , 1397

  اسم پسر کردی

  اسم پسر کردی فهرستی از نام و اسم های پسرانه کردی (کوردی) به همراه معنی : اسم پسر کردی به…
  19 , خرداد , 1397

  اسم های هم وزن برای دوقلو های دختر و پسر

  اسم های هم وزن در این مقاله سعی داریم اسم های هم وزن برای انتخاب اسم دوقلو های پسر و…
  24 , شهریور , 1397

  اسم دختر کردی

  اسم دختر کردی فهرستی از نام و اسم های دخترانه کردی (کوردی) به همراه معنی : اسم دختر با ریشه…
  19 , آبان , 1397

  اسم پسر عربی به همراه معنی

  اسم پسر عربی فهرستی از نام و اسم های پسرانه عربی مذهبی به همراه معنی : اسم پسر عربی مذهبی…
  4 , آذر , 1400

  ریشه در خاک «فریدون مشیری» من اینجا ریشه در خاکم

  ریشه در خاک : فریدون مشیری (ریشه در خاک) تو از این دشتِ خشکِ تشنه روزی کوچ خواهی کرد و…
  11 , شهریور , 1397

  اسم دختر ترکی به همراه معنی ؛ اسم های دخترانه

  اسم دختر ترکی فهرستی از نام و اسم های دخترانه ترکی به همراه معنی : اسم دختر با ریشه ترکی…
  28 , مرداد , 1397

  اسم پسر با م

  بهترین اسم های پسرانه با م فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف م به همراه معنی :…
  31 , شهریور , 1397

  اسم پسر ترکی

  اسم پسر ترکی فهرستی از نام و اسم های پسرانه ترکی به همراه معنی : اسم پسر ترکی به ترتیب…
   8 , آذر , 1400

   مرگ دیگر «هوشنگ ابتهاج» مرگ در هر حالتی تلخ است

   مرگ دیگر : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) مرگ در هر حالتی تلخ است اما من دوست تر دارم که چون از…
   8 , آذر , 1400

   میراث «هوشنگ ابتهاج» پدر جان در دل تنگت چه ابری بود

   میراث : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) پدر جان در دل ِ تنگت چه ابری بود که من چندان که می گریم…
   8 , آذر , 1400

   آواز غم «هوشنگ ابتهاج» در من کسی پیوسته می گرید

   آواز غم : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) در من کسی پیوسته می گرید این من که از گهواره با من بود…
   8 , آذر , 1400

   گریز «هوشنگ ابتهاج» از هم گریختیم

   گریز : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) از هم گریختیم وان نازنین پیاله ی دلخواه را ، دریغ بر خاک ریختیم جان…
   8 , آذر , 1400

   بوسه «هوشنگ ابتهاج» گفتمش

   بوسه : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) گفتمش : – ” شیرین ترین آواز چیست ؟ “ چشم ِ غمگینش به رویم…
   8 , آذر , 1400

   سروستان «هوشنگ ابتهاج» ساحت گور تو سروستان شد

   سروستان : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) ساحت ِ گور ِ تو سروستان شد ای عزیز ِ دل ِ من تو کدامین…
   8 , آذر , 1400

   طرح «هوشنگ ابتهاج» گلوی مرغ سحر را بریده اند و

   طرح : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) گلوی مرغ ِ سحر را بریده اند و هنوز در این شط ِ شفق آواز…
   8 , آذر , 1400

   آه آیینه «هوشنگ ابتهاج» او را ز گیسوان بلندش شناختند

   آه آیینه : هوشنگ ابتهاج (اهی و آهی) او را ز گیسوان بلندش شناختند ای خاک این همان تن پاک…
   8 , آذر , 1400

   گریه «هوشنگ ابتهاج» سایه ها زیر درختان در غروب سبز می گریند

   گریه : هوشنگ ابتهاج (چند برگ از یلدا) سایه ها زیر درختان در غروب سبز می گریند شاخه ها چشم…
   8 , آذر , 1400

   صبوحی «هوشنگ ابتهاج» برداشت آسمان را

   صبوحی : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) برداشت آسمان را چون کاسه ای کبود و صبح ِ سرخ را لاجرعه سر کشید…
   8 , آذر , 1400

   سراب «هوشنگ ابتهاج»

   سراب : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) عمری به سر دویدم در جست و جوی یار : جز دسترس به وصل ِ…
   8 , آذر , 1400

   زندگی «هوشنگ ابتهاج» چه فکر می کنی؟

   زندگی : هوشنگ ابتهاج (تاسیان) چه فکر می کنی ؟ که بادبان شکسته زورق ِ به گل نشسته ای ست…
    23 , مهر , 1400

    غزل «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» چون سنگها صدای مرا گوش می کنی

    غزل : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) چون سنگها صدای مرا گوش می کنی سنگی و ناشنیده فراموش می کنی رگبار…
    23 , مهر , 1400

    عصیان خدا «فروغ فرخزاد» گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم

    عصیان ِ خدا : فروغ فرخزاد (عصیان) گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد می کردم سکهٔ خورشید را در…
    23 , مهر , 1400

    گناه «فروغ فرخزاد، دیوار» گنه کردم گناهی پر ز لذت

    گناه : فروغ فرخزاد (دیوار) گنه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه می دانم…
    23 , مهر , 1400

    پرنده مردنی است «فروغ فرخزاد» دلم گرفته است

    پرنده مردنی است : فروغ فرخزاد (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد) دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان…
    23 , مهر , 1400

    مرداب «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» شب سیاهی کرد و بیماری گرفت

    مرداب : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) شب سیاهی کرد و بیماری گرفت دیده را طغیان بیداری گرفت دیده از دیدن…
    23 , مهر , 1400

    هدیه «فروغ فرخزاد، تولدی دیگر» من از نهایت شب حرف می زنم

    هدیه : فروغ فرخزاد (تولدی دیگر) من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی و از نهایت…
     22 , مهر , 1400

     روشن شب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» روشن است آتش درون شب

     روشن شب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) روشن است آتش درون شب وز پس دودش طرحی از ویرانه های دور.…
     22 , مهر , 1400

     غربت سهراب سپهری (حجم سبز) ماه بالای سر آبادی است ،

     غربت سهراب سپهری (حجم سبز) ماه بالای سر آبادی است ، اهل آبادی در خواب. روی این مهتابی ، خشت…
     22 , مهر , 1400

     در قیر شب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» دیرگاهی است که در این تنهایی

     در قیر شب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) دیرگاهی است که در این تنهایی رنگ خاموشی در طرح لب است…
     22 , مهر , 1400

     رو به غروب «سهراب سپهری، مرگ رنگ» ریخته سرخ غروب

     رو به غروب : سهراب سپهری (مرگ رنگ) ریخته سرخ غروب جابجا بر سر سنگ. کوه خاموش است. می خروشد…
     21 , مهر , 1400

     تارا سهراب سپهری (آوار آفتاب) از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم.

     تارا سهراب سپهری (آوار آفتاب) از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم. ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد.رشته…
     22 , مهر , 1400

     و (سهراب سپهری، شرق اندوه) آری ، ما غنچه یک خوابیم.

     و : سهراب سپهری (شرق اندوه) آری ، ما غنچه یک خوابیم. – غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟…
      13 , آذر , 1400

      رباعی «اخوان ثالث» خشکید و کویر لوت شد دریامان

      رباعی : مهدی اخوان ثالث (از این اوستا) خشکید و کویر لوت شد دریامان امروز بد و بدتر از آن…
      13 , آذر , 1400

      بی دل «مهدی اخوان ثالث» آری، تو آنکه دل طلبد آنی

      بی دل : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) آری، تو آنکه دل طلبد آنی اما افسوس دیری ست کان کبوتر…
      13 , آذر , 1400

      اندوه «اخوان ثالث» نه چراغ چشم گرگی پیر

      اندوه : مهدی اخوان ثالث (زمستان) نه چراغ چشم گرگی پیر نه نفس‌های غریب کاروانی خسته و گمراه مانده دشت…
      13 , آذر , 1400

      درین همسایه ۱ «اخوان ثالث» شب، امشب نیز

      درین همسایه ۱ : مهدی اخوان ثالث (در حیاط کوچک پاییز، در زندان) شب، امشب نیز – شب افسردهٔ زندان…
      13 , آذر , 1400

      غزل ۳ «مهدی اخوان ثالث» ای تکیه گاه و پناه

      غزل ۳ : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه‌های پر عصمت و پر شکوه…
      13 , آذر , 1400

      گل «مهدی اخوان ثالث» همان رنگ و همان روی

      گل : مهدی اخوان ثالث (آخر شاهنامه) همان رنگ و همان روی همان برگ و همان بار همان خندهٔ خاموش…
      دکمه بازگشت به بالا