اسم دختر با فانتخاب اسم

اسم دختر با ف

بهترین اسامی دخترانه با ف

اسم دختر با ف

فهرست اسم های دخترانه با شروع حرف ف به همراه معنی : برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم دختر با حرف ف ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی و  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم که در این مقاله اسم های دخترانه را به تفکیک حروف و با ریشه‌های اسم دختر فارسی، اسم دختر عربی برایتان گذاشته ایم، امیدواریم برای انتخاب اسم دختر زیبای شما این فهرست مفید باشد.

اسم دختر فارسی با حرف ف

اسم پسر با ف


فاتن : فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می‌کند.

فارا : نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.

فاسیروس : نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی

فام گل : به رنگ گل

فانیذ : پانیذ، قند، شکر

فایدیم : به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی

فرآذر : شکوه آتش

فراچهر : مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد.

فرارنگ : فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین

فرازنده : بالابرنده و افرازنده

فرانک : پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین

فرانه : فرانک

فربو : مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت

فرپرک : شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند.

فرتوک : پرستو

فرجهان : شکوه دنیا

فرخ : اسم دخترانه و پسرانه به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی

فرخ بانو : بانوی بزرگوار و فرخنده

فرخ بخش : بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.

فرخ تاج : فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج

فرخ چهر : دارای چهره فرخنده و مبارک

فرخ ماه : ماه خجسته و مبارک

فرخ ناز : مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)

فرخنده : مبارک، میمون، خجسته، آنکه یا آنچه وجودش سبب شاده و آرامش است.

فرخنده چهر : دارای چهره مبارک و خجسته

فردخت : مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)

فردوس : معرب از فارسی، پردیس بهشت

فردیس: پردیس، بهشت

فرزان دخت : دختر فرزانه و دانا

فرزانه : خردمند، دانا

فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه

فرشته : موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک

فرشیده : فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب

فرغانه : نام شهری در ترکستان قدیم

فرگل : دارای شکوه و زیبایی گل

فرگون : شکوه آسا، مانند روشنایی

فرمهر : کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.

فرناز : دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه

فرنگار : دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا

فرنگیز : فرنگیس

فرنگیس : از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی

فرنواز : مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن)

فرنوش : نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند، نوشنده شکوه و جلال، عقل فلک قمر

فرنوشا : شکوه و عظمت ابدی

فرنی : بسیار، افزون و فروزان

فرنیار : اصیل، دارنده اصل و نسب

فرنیان : پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.

فروردین : نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

فروز : تابش و روشنی و فروغ

فروزا : تابان، درخشان

فروزاتون : بانوی روشنایی

فروزان : شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده

فروزجهان : روشنایی جهان

فروزش : روشن

فروزنده : روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده

فروزینه : آتش زنه، چخماق

فروشنک : نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی

فروغ : روشنی که از آتش، پرتو، خورشید و دیگر منابع نورانی می تابد، شعله آتش

فروغ بانو : بانوی روشنایی

فروغ دخت : دختر روشنایی

فروهنده : نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است.

فره‌وش : شکوهمند

فرهور : دارای شکوه و جلالی چون خورشید

فریار : دارنده شکوه و جلال

فریال : دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه

فریانه : نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی

فریبا : بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند

فریدخت : دختر زیبا و محبوب نام های اصیل پارسی

فریر : گیاهی خوشبو

فریرخ : زیبارخ

فریرو : دارای چهره زیبا و با شکوه

فریما : زیبا و دوست داشتنی

فریماه : ماه خجسته و مبارک، ماه شکوهمند و خجسته،زیباروی سعادتمند و باشکوه، دارای زیبایی و شکوهی چون ماه

فرین : نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال

فریناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه

فوژان : بانگ بزرگ، فریاد عظیم

فیروزخاتون : بانوی پیروز

فیروزه : پیروزه، نام سنگی قیمتی که به رنگ آبی یا سبز است.

اسم دختر عربی با حرف ف


فائزه : فایزه، رستگار، نایل

فائضه : فایضه

فائقهر : فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.

فاتیما : فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.

فاخته : پرنده‌ای از خانواده کبوتر، کوکو

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فاطمه : زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)

فاطیما : فاتیما

فایحه : مؤنث فایح

فایزه : فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار

فایضه : مؤنث فائض

فایقه : مؤنث فائق

فتانه : بسیار زیبا و دل فریب

فتنه : شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده

فخرآفاق : باعث سرافرازی آسمان

فخرالزمان : شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.

فخرالسادات : سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها

فخرالملوک : مایه سربلندی و افتخار پادشاهان

فخرالنسا : سبب سربلندی زنان

فخیمه : مؤنث فخیم

فراهت : شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت

فرح : شادمانی، سرور

فرحانه : مؤنث فرحان

فرهت : صورت دیگری از فراهت

فریده : مؤنث فرید

فریضه : عمل واجب، امر واجب

فصیحه : مؤنث فصیح

فضه : نقره، سیم

فضیلت : برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف

فهیمه : مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور

فوزیه : رستگار

اسم دختر عربی – فارسی با حرف ف


فخرایران : مایه سربلندی ایران

فخرجهان :  سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

فخرگل : مایه نازش گل

فخری :منسوب به فخر، منسوب به افتخار

فرح انگیز :شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی

فرح بانو : بانوی شادمان

فرح بخش : شادی بخش

فرح دخت :  دختر شادمان

فرح نوش : شادنوش، خوشگذران

فرحتاج : مرکب از فرح (شادمانی) + تاج

فرحناز : صاحب شادی و ناز

فرخ لقا : خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان

فرسیما : آنکه صورتی باشکوه دارد.

فلک تاج : مرکب از فلک (آسمان) + تاج

فلک وش : مانند آسمان بلند و رفیع

فلکناز :  آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی


برای انتخاب اسم های دخترانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

جدول اسامی دخترانه

اسم دختر با الفاسم دختر با باسم دختر با پ
اسم دختر با تاسم دختر با ثاسم دختر با ج
اسم دختر با چ اسم دختر با ح اسم دختر با خ
اسم دختر با د اسم دختر با ذ اسم دختر با ر
اسم دختر با ز اسم دختر با ژ اسم دختر با س
اسم دختر با ش اسم دختر با ص اسم دختر با ض
اسم دختر با ط اسم دختر با ظ اسم دختر با ع
اسم دختر با غ اسم دختر با ف اسم دختر با ق
اسم دختر با ک اسم دختر با گ اسم دختر با ل
اسم دختر با م اسم دختر با ن اسم دختر با و
اسم دختر با ه اسم دختر با ی
تبلیغات متنی

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا