انتخاب اسم

اسم دختر با ش

اسم دختر با ش

فهرست اسم های دخترانه با شروع حرف ش به همراه معنی : برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم دختر با حرف ش ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی و  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم که در این مقاله اسم های دخترانه را به تفکیک حروف و با ریشه‌های اسم دختر فارسی، اسم دختر کردی  برایتان گذاشته ایم، امیدواریم برای انتخاب اسم دختر زیبای شما این فهرست مفید باشد.

اسم دختر  فارسی با حرف ش

اسم پسر با ش


معنی اسم شاپرک : نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند.

معنی اسم شاپری : شاه پری

معنی اسم شاخسار : محل انبوهی شاخه های درخت

معنی اسم شادآفرید : آن که شاد آفریده شد، آفریده شاد

معنی اسم شاداب : با طراوت، تازه، شاد، شادان، مسرور

معنی اسم شادان : شاد، مسرور؛ (در حالت قیدی) باحال شاد، شادمانه

معنی اسم شادانه : شاهدانه

معنی اسم شادبانو : بانوی شاد

معنی اسم شادبهر : آن که از شادی بهره دارد، خوشحال

معنی اسم شادپری : پری شاد

معنی اسم شاددخت : دختر شاد

معنی اسم شادرخ : آن که چهره ای شاد و متبسم دارد.

معنی اسم شادرو : آن که روی و چهره اش شاد است، شاداب، شادمان و مسرور

معنی اسم شادروز : نیک روز، خوشبخت، کسی که روزش شاد است.

معنی اسم شادفر : آن که دارای شکوه و شادی است.

معنی اسم شادگل : آن که چون گل شاداب است.

معنی اسم شادگون : شاد و خوشحال

شادلی : شاد روی نرمخو و آرام

معنی اسم شادلین : نرمی و ملایمت، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره

معنی اسم شادمانه : شادمان، شاد، خوشحال و مسرور، با شادی و خوشحالی

معنی اسم شادناز : ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است.

معنی اسم شادنوش : شادی و شادمانی همیشگی و جاوید

معنی اسم شادور : شادمان، خوشحال

معنی اسم شادک : نام مستعار سمک در داستان سمک عیار

معنی اسم شادکامه : کامروا، خوشحال، شادمان

معنی اسم شادی : وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالی، سرور؛ جشن

معنی اسم شادیا : بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی

معنی اسم شادیان : از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور

معنی اسم شادیانه : از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور

معنی اسم شادیه : منسوب به شادی

معنی اسم شارین : متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین

معنی اسم شاندیز : (عربی ـ فارسی) شان (عربی) = شأن = شکوه، جلال و عظمت + دیز = دیس (پسوند شباهت)، شکوهمند و دارای عظمت و جلال، شاهان دژ، نام روستایی در نزدیکی مشهد

معنی اسم شانو : نمایش، خودنمایی، نشان دادن، تئاتر خیابانی

معنی اسم شاه آذر : شاه آتش

معنی اسم شاه آفرید : آفریده شاه، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی

معنی اسم شاه پرند : نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی

معنی اسم شاهپری : پری، عنبر

معنی اسم شاه پسند : گیاهی کاشتنی و زینتی که گلهای رنگارنگ چتری دارد.

معنی اسم شاه صنم : شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

معنی اسم شاهده : منسوب به شاهد؛ زیبارو؛ (به مجاز) محبوب و معشوق

معنی اسم شاه ناز : نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی

معنی اسم شاهبانو : ملکه، شهبانو

معنی اسم شاهجان : عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.

معنی اسم شاهدخت : شاه دختر دختر شاه

معنی اسم شاهگ : زیباترین گل در میان گلها

معنی اسم شاهنده : شاینده، نیکوکار، صالح، لقب بهرام پسر هرمز پادشاه ساسانی

معنی اسم شاهنگ : شاه + انگین ملکه زنبور عسل

معنی اسم شایان دخت : دختر شایسته

معنی اسم شایسته : دارای ویژگی مطلوب، مناسب، سزاوار و در خور، لایق

معنی اسم شاینا : شاهدانه

معنی اسم شب بو : گلی معطر و زینتی در رنگهای مختلف با ساقه ی بلند

معنی اسم شبنم : رطوبت هوا که مخصوصاً هنگام شب، در مجاورت اجسام سرد به مایع تبدیل میشود به شکل قطره‌های کوچک آب بر سطح آنها مینشیند، ژاله

معنی اسم شب پره : پروانه، خفاش

معنی اسم شب ناز : زیبایی شب، ناز شب

معنی اسم شباهنگ : ستاره ی بامدادی، ستاره ی سهیل، مرغ سحر، بلبل

معنی اسم شبدیس : مانند شب

معنی اسم شبگون : به رنگ شب، شبرنگ

معنی اسم شَرمینه : منسوب به شرمین، با حجب و حیا

معنی اسم شرین : در گویش سمنان شیرین

معنی اسم شکرناز : (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر

معنی اسم شکرین : (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین

معنی اسم شکفته : باز شده، شکوفا (به مجاز) خندان، شاد، شاداب، تازه

معنی اسم شکوفه : هریک از گلهای درختان میوه که معمولًا در فصل بهار میشکفند.

معنی اسم شکوف : ویژگی گل یا غنچه‌ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته

معنی اسم شکوه : حالتی در کسی که به بزرگی جلوه کند و احترام برانگیزد یا چشمها را خیره کند، بزرگی، حشمت و جلال.

معنی اسم شکیبا : صبور، برد بار، باشکیبایی.

معنی اسم شناز : شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) +ناز

معنی اسم شناسا : (تلفظ: šenāsā) آگاه، مطلع، شناسایی

معنی اسم شورآفرین : ایجاد کننده هیجان و شوق

معنی اسم شورانگیز : ایجاد کننده ی هیجان، هیجان انگیز؛ آشوب به پا کننده

معنی اسم شوکا : نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.

معنی اسم شهپر : شاه پر، هر یک از پرهای اصلی پرندگان.

معنی اسم شهدخت : دختر شاه؛ عالی قدر و ارزشمند

معنی اسم شهدیس : دختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم

معنی اسم شهرآرا : آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است.

معنی اسم شهربانو : همسر پادشاه، ملکه؛ دختر یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی که گفته میشود پس از اسیر شدن به دست مسلمانان، به عقد امام حسین(ع) در آمد و امام زینالعابدین(ع) فرزند اوست.

معنی اسم شهرخ : شاهرخ

معنی اسم شهرزاد : مخفف شهرزاده، زاده‌ی شهر، شهری

معنی اسم شهرگل : گل شهر

معنی اسم شهرناز : در شاهنامه نام دختر جمشید، مایه فخر و مباهات دیار

معنی اسم شهرنوش : زیبای شهر، مرکب از شهر+ نوش (عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن (نیوشیدن)

معنی اسم شهرو : حکومت کننده، سلطنت کننده، شهرو از اساطیر زمان ایران باستان است که نمایه ای از زنِ دانا، اندیشمند و توانا را به تماشا می گذارد. نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه

معنی اسم شهزاد : شاهزاده، فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوان برای امازاده ها – شاهزاده، فرزند شا

معنی اسم شهگل : بهترین گل، گلِ شاهانه

معنی اسم شهناز : شاهناز، در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور

معنی اسم شهنوش : مرکب از شه (شاه) + یاد (عسل)

معنی اسم شهین : منسوب به شاه؛ (به مجاز) دارای ارزش و مقامِ شاهانه

معنی اسم شهیندخت : دخترِ شاهزاده؛ (به مجاز) دخترِ بلند مرتبه و عالی مقام

معنی اسم شیبا : شیوا، آشفته، شیفته

معنی اسم شِیدا : عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان

معنی اسم شیدرخ : آفتاب رو، درخشان رو؛ (به مجاز) زیبا

معنی اسم شیده : منسوب به شید؛ خورشید، نور، روشنی، روشنایی؛ (به مجاز) زیبارو

معنی اسم شیدخت : دختر خورشید

معنی اسم شیرین : دارای مزه‌ی شیرینی؛ (به مجاز) مطبوع، دلنشین، دلپذیر و زیبا

معنی اسم شیریندخت : دختر شیرین؛ 2- (به مجاز) زیبا، گرامی، عزیز

معنی اسم شیفته : آن که به کسی یا چیزی دل بسته است، عاشق

معنی اسم شیلان : درخت عناب؛ (در مغولی) مهمانی، سور؛ غذا، طعام

معنی اسم شینا : شنا و آب ورزی، شیناب، شناوری، سعی و کوشش و جِد و جَهد.

معنی اسم شیناز : شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز

معنی اسم شیوا : ویژگی سخنی که به زیبای و با فصاحت بیان شده باشد، شمرده و واضح و دلنشین؛ (در قدیم) فصیح، نغز، خوب؛ یکی از سه خدای بزرگ آیین هندو، که نمایندهی مرگ و تجدید حیات است.

شیوه : روش، طریقه؛ عشوه، ناز، حالت، وضع

اسم دختر ترکی با حرف ش


معنی اسم شایلی : بی همتا

معنی اسم شایلین : بی همتا

اسم دختر کردی با حرف ش


معنی اسم شانا : باد ملایم

معنی اسم شوانه : گله بان، چوپان

اسم دختر آشوری با حرف ش


معنی اسم شارونا : سرزمین پربار و حاصلخیز

اسم دختر عربی با حرف ش


معنی اسم شادن : اسم پسرانه و دخترانه به معنی آهوی جوان که تازه شاخ بر آورده است، بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو

معنی اسم شَراره : شرار، پاره‌ای از آتش که به هوای پرد، جرقه، اخگر؛ درخشش، روشنی

معنی اسم شَرف نسا : موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان

معنی اسم شریفه : مؤنث شریف

معنی اسم شعله : زبانه‌ی آتش، بخش گرم و نورانی آتش

معنی اسم شفیعه : مؤنث شفیع

معنی اسم شفیقه : مؤنث شفیق، دلسوز

معنی اسم شقایق : گلی سرخ رنگ که بیشتر در مزارع، دشت ها و کوهستان میروید.

معنی اسم شکرانه : (عربی – فارسی) سخنی که به عنوان سپاسگزاری گفته میشود، یا عملی که برای سپاس انجام میشود، یا آنچه به عنوان هدیه برای قدردانی داده میشود؛ شکرگزاری و حق شناسی.

معنی اسم شکیلا : (عربی – فارسی) (شکیل = خوشگل، زیبا + ا (پسوند نسبت))، منسوب به شکیل، خوشگل و زیبا

معنی اسم شَلاله : آبشار؛ (در ترکی) آبشار، فوّاره

معنی اسم شمامه : رایحه و بوی خوش؛ (به مجاز) شخص یا چیز دوست داشتنی و خوشایند

معنی اسم شمس جهان : (عربی – معرب فارسی) خورشید جهان، آفتاب گیتی؛ (به مجاز) زیبارو

معنی اسم شمسه : نقش زینتی به شکل خورشید که در تذهیب، جواهر سازی، کاشی کاری و مانند آنها به کار میرود؛ دارای شمس (خورشید)؛ (به مجاز) سرخ رنگ

معنی اسم شمسی : خورشید؛ (به مجاز) عالیترین و بهترین فرد

معنی اسم شمیسه : مؤنث شمیس، مصغر شمس

معنی اسم شمیلا : (تلفظ: šomilā) شمیل (عربی) + ا (فارسی )، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال

معنی اسم شمه : بوی خوش

معنی اسم شمیسا : شمسا

معنی اسم شُمیلا : شُمیرا. شُمیرا و سمیرا

معنی اسم شمیم : بوی خوش

معنی اسم شمیمه : بوی خوش

معنی اسم شَمین : (عربی – فارسی) (شم = بو، رایحه + ین (پسوند نسبت))، خوشبو

معنی اسم شوکت : جاه و جلال؛ عظمت، بزرگی

معنی اسم شوقی : ویژگی کسی که دارای میل و رغبت فراوان به چیزی دارد، کسی که دارای اشتیاق است.

معنی اسم شهیره : (مؤنث شهیر)، بانوی مشهور، دختر نامدار

معنی اسم شهلا : دارای چشم رنگ سیاه چون رنگ چشم میش؛ (به مجاز) زیبا و فریبنده (چشم)

معنی اسم شیما : زن خال دار


برای انتخاب اسم های دخترانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

جدول اسامی دخترانه

اسم دختر با الفاسم دختر با باسم دختر با پ
اسم دختر با تاسم دختر با ثاسم دختر با ج
اسم دختر با چ اسم دختر با ح اسم دختر با خ
اسم دختر با د اسم دختر با ذ اسم دختر با ر
اسم دختر با ز اسم دختر با ژ اسم دختر با س
اسم دختر با ش اسم دختر با ص اسم دختر با ض
اسم دختر با ط اسم دختر با ظ اسم دختر با ع
اسم دختر با غ اسم دختر با ف اسم دختر با ق
اسم دختر با ک اسم دختر با گ اسم دختر با ل
اسم دختر با م اسم دختر با ن اسم دختر با و
اسم دختر با ه اسم دختر با ی
تبلیغات متنی

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا