اسم دختر با تانتخاب اسم

اسم دختر با ت

بهترین اسامی دخترانه با ت

اسم دختر با ت

فهرست اسم های دخترانه با شروع حرف ت به همراه معنی : برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم دختر با حرف ت ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین فهرستی از اسم های دخترانه به همراه معنی و  فهرستی از اسم های پسرانه به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم که در این مقاله اسم های دخترانه را به تفکیک حروف و با ریشه‌های اسم دختر فارسی، اسم دختر کردی، اسم دختر  ترکی، اسم دختر عبری، اسم دختر پهلوی، اسم دختر آشوری، اسم دختر عربی، اسم دختر گیلکی را برایتان گذاشته ایم، امیدواریم برای انتخاب اسم دختر زیبای شما این فهرست مفید باشد.

اسم دختر فارسی با حرف ت

اسم پسر با ت


تابا : طاقت، پیچ و تاب زلف، فروغ، تابنده، تابان

تابان : دارای نور و روشنی، درخشان، روشن

تابناک : جذاب، روشن و درخشنده

تاتیانا : تاتینا، پرنده شکاری

تاتین : پرنده‌ای شکاری

تابنده : آنچه می‌تابد و نورافشانی می‌کند، درخشان.

تاج آفرین : آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج

تاج بانو : ملکه، شاهزاده خانم

تاج خاتون : ملکه، شاهزاده خانم

تاج دخت : تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر)

تاج گل : آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا

تاج ماه : آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا

تاج مهر : آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا

تارا : ستاره، کوکب، مردمک چشم.

تارادخت : دختر ستاره، دختر چون ستاره، (به مجاز) دختر زیبا، صاحب حسن و کمال

تارادیس : مانند ستاره

تاژ : لطیف، نازک، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشدادی

تافته : گداخته، درخشنده و تابناک، روشن، نوعی پارچه ابریشمی

تاک آفرین : مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)

تاکدخت : مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)

تالین : پایتخت کشور استونی، برکناره‌ی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمده‌ی دریای بالتیک.

تانیا : در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند، در کردی به معنی دختر تنها، در گویش خراسانی به معنی توانستن، درفرانسه یعنی شهبانوی مهربان، در ترکی آشنا و آشنایی

ترانه : هرنوع شعر یا سخن معمولًا موزون که با موسیقی خوانده شود، قطعه آوازی، هر صدایی که حالت موسیقایی داشته باشد.

ترگل : گل تازه و شاداب

ترمه : نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقشهای بته جقه، اسلیمی، و مانند آنها که معمولًا از آن، جانماز، بقچه و لباس تهیه می‌کنند.

ترنج : بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.

ترنیان : سبدی که از شاخه های بید می‌بافند

تروند : میوه تازه رسیده، نوبر

تلکا : در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی

تمنا : آرزو؛ خواستن چیزی معمولًا همراه با فروتنی و تواضع.

تناز : نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش

تندر : تن (فارسی) + در (عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.

تندیس : مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.

تنسگل : نام میوه‌ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر

تنی : در گویش مازندران شکوفه

تنی نار : در گویش مازندران شکوفه انار

توتیا : از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.

توراندخت : (توران+ دخت = دختر)، دختر تورانی؛ نام دختر خسرو پرویز که بعد از شیرویه به شاهی رسید.

توری : گیاهی درختچه‌ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه‌ای بنفش و تاج گسترده دارد.

توسا : توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.

توسکا : توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.

توکا : پرنده‌ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ

تهمینه : منسوب به تهم؛ نیرومند قوی؛ همسر رستم، دختر شاه سمنگان و مادر سهراب.

تیبا : عشوه، فریب، بازیگوشی، به زبان زند و پازند آهو را گویند.

تیراژه : رنگین کمان، قوس و قزح، طوق بهار

تیسا : در گویش مازندران خالص

تیساگل : گلِ خالص

تیساناز : در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)

تینا : الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.

تیناب : آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا

تیهو : پرنده‌ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن

اسم دختر با حرف ت ترکی


تارلا : کشتزار

ترکان : در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه

ترلان : مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.

تانسو : زلالی چشمه، تمیزی و پاکی و زیبایی

تلّی : موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور.

تلناز : موی قشنگ

اسم دختر با حرف ت عبری


تابیتا : آهو

تامارا : درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)

اسم دختر با حرف ت اوستایی – پهلوی


تاپیک : درخشان، تابنده، نورانی

توران : (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت))، سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می‌باشد؛ بیابان پهناوری در آسیای مرکزی، در جنوب و خاور دریاچه‌ی آرال، که رودهای آمودریا و سیردریا آن را به بیابانهای قراقوم و قزل قوم تقسیم می‌کند.

تیدا : دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده

اسم دختر با حرف ت آشوری


تارمیتا : بنیان، اساس

تامیما : منزه، پاک

اسم دختر با ت لری


تیارا : تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا

تیام : (دخترانه و پسرانه) در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی

اسم دختر با ت کردی


توار : پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس

ترلان  : معنی: زیبا؛ نام نوعی اسب است.

اسم دختر با ت عربی


تاج الزمان : آن که چون تاج در رأس زمان خود است.

تاج الملوک : افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گلهای زیبای واژگون

تاج الملک : افسر پادشاهی، تاج پادشاهی

تبرّک : مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ برکت گرفتن.

تسنیم : از ریشه‌ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ طبق روایات نان چشمه‌ای در بهشت

تبسّم : لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن.

تحفه : هدیه؛ (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند.

ترنّم : خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.

تالیا : (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.

تامیلا : از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده.

تکتم : نام چاه زمزم؛ نام مادر امام رضا (ع)

تحفه گل : تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند

تلما : گندمگون

اسم دختر با ت گیلکی


تی تی : شکوفه

تی تی سا : تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت

تی تی گل : مرکب از تی تی (شکوفه) + گل

تی تی نار : شکوفه انار

تینوش : نوش تو


برای انتخاب اسم های دخترانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

جدول اسامی دخترانه

اسم دختر با الفاسم دختر با باسم دختر با پ
اسم دختر با تاسم دختر با ثاسم دختر با ج
اسم دختر با چ اسم دختر با ح اسم دختر با خ
اسم دختر با د اسم دختر با ذ اسم دختر با ر
اسم دختر با ز اسم دختر با ژ اسم دختر با س
اسم دختر با ش اسم دختر با ص اسم دختر با ض
اسم دختر با ط اسم دختر با ظ اسم دختر با ع
اسم دختر با غ اسم دختر با ف اسم دختر با ق
اسم دختر با ک اسم دختر با گ اسم دختر با ل
اسم دختر با م اسم دختر با ن اسم دختر با و
اسم دختر با ه اسم دختر با ی
تبلیغات متنی

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا