معنی اسم ژینوس

معنی اسم ژینوس

معنی اسم ژینوس اسم : ژینوس نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : اسم دختر باهوش، نابغه، ژینا - باهوش، نابغه، ژینا
معنی اسم ژینا

معنی اسم ژینا

معنی اسم ژینا اسم : ژینا نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žinā) منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات - زندگی بخش
معنی اسم ژیلا

معنی اسم ژیلا

معنی اسم ژیلا اسم : ژیلا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : ژاله تگرگ لغت نامه دهخدا ژیلا. (اِخ ) نام رودی در اتازونی که در نووومکزیک...
معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان اسم : ژیکان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žikān) (به مجاز) زلال و شفاف - زیبا و آرامش بخش،...
معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس اسم : ژیژیس نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی
معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان اسم : ژوان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žovān) (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق - زمان، میعاد، ملاقات