معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا اسم : ژرویرا نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : ژریرا    
معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین اسم : ژرفین نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق لغت نامه دهخدا ژرفین. (اِ) زرفین. (شعوری ). رجوع به زرفین شود.
معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی اسم : ژرفی نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمق، ژرفا لغت نامه دهخدا ژرفی. (ص نسبی ) منسوب به ژرف. || (حامص...
معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا اسم : ژرفا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مترادف ژرفا : ژرفنا، عمق، قعر، گودی،...
معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا اسم: ژربرا نوع: دخترانه ریشه اسم: فرانسه معنی: گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ اسم : ژاییژ نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : شراره آتش