معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا اسم : ژرفا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مترادف ژرفا : ژرفنا، عمق، قعر، گودی،...
معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا اسم: ژربرا نوع: دخترانه ریشه اسم: فرانسه معنی: گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ اسم : ژاییژ نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : شراره آتش
معنی اسم ژاوه

معنی اسم ژاوه

معنی اسم ژاوه اسم : ژاوه نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی    
معنی اسم ژاوا

معنی اسم ژاوا

معنی اسم ژاوا اسم : ژاوا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو لغت...
معنی اسم ژانینا

معنی اسم ژانینا

معنی اسم ژانینا اسم : ژانینا نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام لغت نامه دهخدا ژانینا....