معنی اسم ژیلا

معنی اسم ژیلا

معنی اسم ژیلا اسم : ژیلا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : ژاله تگرگ لغت نامه دهخدا ژیلا. (اِخ ) نام رودی در اتازونی که در نووومکزیک...
معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان اسم : ژیکان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žikān) (به مجاز) زلال و شفاف - زیبا و آرامش بخش،...
معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس اسم : ژیژیس نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی
معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان اسم : ژوان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žovān) (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق - زمان، میعاد، ملاقات  
معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک اسم : ژنیک نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : با استعداد، نابغه  
معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا اسم : ژنیا نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : ژنیک