معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان اسم : ژوان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žovān) (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق - زمان، میعاد، ملاقات  
معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک اسم : ژنیک نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : با استعداد، نابغه  
معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا اسم : ژنیا نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : ژنیک
معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا اسم : ژرویرا نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : ژریرا    
معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین اسم : ژرفین نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق لغت نامه دهخدا ژرفین. (اِ) زرفین. (شعوری ). رجوع به زرفین شود.
معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی اسم : ژرفی نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمق، ژرفا لغت نامه دهخدا ژرفی. (ص نسبی ) منسوب به ژرف. || (حامص...