دانستنی ها

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال مهرآباد پرواز انجام می دهد؟

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال

کدام پرواز کدام ترمینال

وقتی به فرودگاه مهرآباد می روید به این فکر کرده اید که پرواز شما در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود؟ و به صورت ساده تر کدام پرواز در کدام ترمینال انجام می شود؟ با آرسینه همراه باشید.

این مسئله گاه باعث شده تا مسافرانی که با تاخیر به فرودگاه آمده اند باعث شود از پروازشان بمانند یا ترمینال را اشتباه بروند و نتوانند طبق برنامه ریزی شان به مسافرت بروند، ایرلاین ها یا همان شرکت های هواپیمایی ترمینال مخصوص برای پروازهای ورودی و خروجی خود دارند، قبل از پرواز ببینید که هواپیما شما مربوط به کدام ایرلاین است و کدام ترمینال پرواز دارد.

فرودگاه مهرآباد از چهار ترمینال تشکیل شده که بعضی ها مخصوص پرواز های خروجی و بعضی ترمینال ها مخصوص پرواز های ورودی هستند، ما به شما کمک می کنیم که قبل از پرواز بدانید که کدام پرواز در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود و با خیال راحت به مسافت خود بپردازید.

البته زمانی که بلیط هواپیما را تهیه می کنید چه بلیط چارتر چه بلیط سیستمی روی آن مشخص شده که به کدام ترمینال مراجعه کنید حال تصور می کنیم که اینکار انجام نشده یا مشکلی روی بلیط هواپیما پیش آمده و شما باید به کدام ترمینال باید برای پرواز های ورودی و خروجی باید مراجعه کنید.

ترمینال های فرودگاه بین المللی مهرآباد

ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد : هواپیمایی کیش ایر و هواپیمایی زاگرس

ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی کیش ایر , زاگرس , آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

پروازهای خروجی ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

کدام هواپیمایی کدام ترمینال

ترمینال هواپیمایی آسمان

پرواز آسمان : پروازهای ورودی ایرلاین آسمان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی آسمان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی ماهان

پرواز ماهان : پروازهای ورودی ایرلاین ماهان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ماهان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمای تابان

پرواز تابان : پروازهای ورودی ایرلاین تابان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی تابان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی کاسپین

پرواز کاسپین : پروازهای ورودی ایرلاین کاسپین در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی کاسپین در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی اترک

پرواز اترک : پروازهای ورودی ایرلاین اترک در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی اترک ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی پویا

پرواز پویا : پروازهای ورودی ایرلاین پویا در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی پویا در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی ساها

پرواز ساها : پروازهای ورودی ایرلاین ساها در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ساها در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی سپهران

پرواز سپهران : پروازهای ورودی ایرلاین سپهران در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی سپهران در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی کیش ایر

پرواز کیش ایر : پروازهای ورودی ایرلاین کیش ایر در ترمینال ۱ و پرواز خروجی هواپیمایی کیش ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی زاگرس

پرواز زاگرس : پروازهای ورودی ایرلاین زاگرس در ترمینال ۱ و پروازهای خروجی هواپیمایی زاگرس در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی آتا

پرواز آتا : پروازهای ورودی ایرلاین آتا در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی آتا در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی قشم ایر

پرواز قشم ایر : پروازهای ورودی ایرلاین قشم ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خرروجی هواپیمایی قشم ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی معراج

پرواز معراج : پروازهای ورودی ایرلاین معراج در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی معراج در ترمینال ۲ است .

ترمینال هواپیمایی کارون (نفت)

پرواز کارون : پروازهای ورودی ایرلاین کارون در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی کارون در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی ایران ایر

پرواز ایران ایر : پروازهای ایرلاین ایران ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایران ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی ایر تور

پرواز ایرتور : پروازهای ورودی ایرلاین ایرتور در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایر تور در ترمینال ۲ است.

 

منبع : مجله گردشگری تیک تریپ

آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.