دانستنی ها

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال مهرآباد پرواز انجام می دهد؟

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال

کدام پرواز کدام ترمینال

وقتی به فرودگاه مهرآباد می روید به این فکر کرده اید که پرواز شما در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود؟ و به صورت ساده تر کدام پرواز در کدام ترمینال انجام می شود؟ با آرسینه همراه باشید.

این مسئله گاه باعث شده تا مسافرانی که با تاخیر به فرودگاه آمده اند باعث شود از پروازشان بمانند یا ترمینال را اشتباه بروند و نتوانند طبق برنامه ریزی شان به مسافرت بروند، ایرلاین ها یا همان شرکت های هواپیمایی ترمینال مخصوص برای پروازهای ورودی و خروجی خود دارند، قبل از پرواز ببینید که هواپیما شما مربوط به کدام ایرلاین است و کدام ترمینال پرواز دارد.

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد از چهار ترمینال تشکیل شده که بعضی ها مخصوص پرواز های خروجی و بعضی ترمینال ها مخصوص پرواز های ورودی هستند، ما به شما کمک می کنیم که قبل از پرواز بدانید که کدام پرواز در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود و با خیال راحت به مسافت خود بپردازید.

البته زمانی که بلیط هواپیما را تهیه می کنید چه بلیط چارتر چه بلیط سیستمی روی آن مشخص شده که به کدام ترمینال مراجعه کنید حال تصور می کنیم که اینکار انجام نشده یا مشکلی روی بلیط هواپیما پیش آمده و شما باید به کدام ترمینال باید برای پرواز های ورودی و خروجی باید مراجعه کنید.

ترمینال های فرودگاه بین المللی مهرآباد

ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد : هواپیمایی کیش ایر و هواپیمایی زاگرس

ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی کیش ایر , زاگرس , آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

پروازهای خروجی ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد

پروازهای خروجی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

هواپیمایی آسمان

ترمینال هواپیمایی آسمان : پروازهای ورودی ایرلاین آسمان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی آسمان در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی ماهان

ترمینال هواپیمایی ماهان : پروازهای ورودی ایرلاین ماهان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ماهان در ترمینال ۴ است.

هواپیمای تابان

ترمینال هواپیمایی تابان : پروازهای ورودی ایرلاین تابان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی تابان در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی کاسپین

ترمینال هواپیمایی کاسپین : پروازهای ورودی ایرلاین کاسپین در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی کاسپین در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی اترک

ترمینال هواپیمایی اترک : پروازهای ورودی ایرلاین اترک در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی اترک ترمینال ۴ است.

هواپیمایی پویا

ترمینال هواپیمایی پویا : پروازهای ورودی ایرلاین پویا در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی پویا در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی ساها

ترمینال هواپیمایی ساها : پروازهای ورودی ایرلاین ساها در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ساها در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی سپهران

ترمینال هواپیمایی سپهران : پروازهای ورودی ایرلاین سپهران در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی سپهران در ترمینال ۴ است.

هواپیمایی کیش ایر

ترمینال هواپیمایی کیش ایر : پروازهای ورودی ایرلاین کیش ایر در ترمینال ۱ و پرواز خروجی هواپیمایی کیش ایر در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی زاگرس

ترمینال هواپیمایی زاگرس : پروازهای ورودی ایرلاین زاگرس در ترمینال ۱ و پروازهای خروجی هواپیمایی زاگرس در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی آتا

ترمینال هواپیمایی آتا : پروازهای ورودی ایرلاین آتا در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی آتا در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی قشم ایر

ترمینال هواپیمایی قشم ایر : پروازهای ورودی ایرلاین قشم ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خرروجی هواپیمایی قشم ایر در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی معراج

ترمینال هواپیمایی معراج : پروازهای ورودی ایرلاین معراج در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی معراج در ترمینال ۲ است .

هواپیمایی کارون (نفت)

ترمینال هواپیمایی کارون : پروازهای ورودی ایرلاین کارون در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی کارون در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی ایران ایر

ترمینال هواپیمایی ایران ایر : پروازهای ایرلاین ایران ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایران ایر در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی ایر تور

ترمینال هواپیمایی ایرتور : پروازهای ورودی ایرلاین ایرتور در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایر تور در ترمینال ۲ است.

هواپیمایی وارش کدام 

ترمینال هواپیمایی وارش : پروازهای ورودی وارش در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی در ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.