کدام هواپیمایی در کدام ترمینال
دانستنی ها

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال مهرآباد پرواز انجام می دهد؟

کدام پرواز در کدام ترمینال

وقتی به فرودگاه مهرآباد می روید به این فکر کرده اید که پرواز شما در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود؟ و به صورت ساده تر کدام پرواز در کدام ترمینال انجام می شود؟

این مسئله گاه باعث شده تا مسافرانی که با تاخیر به فرودگاه آمده اند باعث شود از پروازشان بمانند یا ترمینال را اشتباه بروند و نتوانند طبق برنامه ریزی شان به مسافرت بروند، ایرلاین ها یا همان شرکت های هواپیمایی ترمینال مخصوص برای پروازهای ورودی و خروجی خود دارند، قبل از پرواز ببینید که هواپیما شما مربوط به کدام ایرلاین است و کدام ترمینال پرواز دارد.

فرودگاه مهرآباد از چهار ترمینال تشکیل شده که بعضی ها مخصوص پرواز های خروجی و بعضی ترمینال ها مخصوص پرواز های ورودی هستند، ما به شما کمک می کنیم که قبل از پرواز بدانید که کدام پرواز در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد انجام می شود و با خیال راحت به مسافت خود بپردازید.

البته زمانی که بلیط هواپیما را تهیه می کنید روی آن مشخص شده که به کدام ترمینال مراجعه کنید حال تصور می کنیم که اینکار انجام نشده یا مشکلی پیش آمده و شما باید به کدام ترمینال باید برای پرواز های ورودی و خروجی باید مراجعه کنید.

ترمینال های فرودگاه بین المللی مهرآباد

ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد : ایرلاین کیش ایر ، ایرلاین  زاگرس.
ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد : ایرلاین آتا ، ایرلاین ایران ایر ، ایرلاین قشم ایر ، ایرلاین معراج ، ایرلاین کارون (نفت ) ، ایرلاین ایر تور.
ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد : ایرلاین ماهان ، ایرلاین کاسپین ، ایرلاین آسمان ، ایرلاین اترک ، ایرلاین تابان ، ایرلاین سپهران ، ایرلاین پویا ، ایرلاین ساها.
ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد : این ترمینال تنها مختص ورود پرواز های داخلی است.

کدام هواپیمایی در کدام ترمینال مهرآباد پرواز انجام می دهد؟

ترمینال هواپیمایی آسمان

پروازهای ورودی ایرلاین آسمان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی آسمان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی ماهان

پروازهای ورودی ایرلاین ماهان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ماهان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمای تابان

پروازهای ورودی ایرلاین تابان در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی تابان در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی کاسپین

پروازهای ورودی ایرلاین کاسپین در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی کاسپین در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی اترک

پروازهای ورودی ایرلاین اترک در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی اترک ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی پویا

پروازهای ورودی ایرلاین پویا در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی پویا در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی ساها

پروازهای ورودی ایرلاین ساها در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی ساها در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی سپهران

پروازهای ورودی ایرلاین سپهران در ترمینال ۶ و پروازهای خروجی هواپیمایی سپهران در ترمینال ۴ است.

ترمینال هواپیمایی کیش ایر

پروازهای ورودی ایرلاین کیش ایر در ترمینال ۱ و پرواز خروجی هواپیمایی کیش ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی زاگرس

پروازهای ورودی ایرلاین زاگرس در ترمینال ۱ و پروازهای خروجی هواپیمایی زاگرس در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی آتا

پروازهای ورودی ایرلاین آتا در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی آتا در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی قشم ایر

پروازهای ورودی ایرلاین قشم ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خرروجی هواپیمایی قشم ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی معراج

پروازهای ورودی ایرلاین معراج در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی معراج در ترمینال ۲ است .

ترمینال هواپیمایی کارون (نفت)

پروازهای ورودی ایرلاین کارون در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی کارون در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی ایران ایر

پروازهای ایرلاین ایران ایر در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایران ایر در ترمینال ۲ است.

ترمینال هواپیمایی ایر تور

پروازهای ورودی ایرلاین ایرتور در ترمینال ۲ و پروازهای خروجی هواپیمایی ایر تور در ترمینال ۲ است.

 

آرسینه

منبع : مجله گردشگری تیک تریپ

آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.