انتخاب اسم

اسم دختر با ف و بهترین اسم های دخترانه

اسم دختر با حرف ف

اسم دختر با ف

فهرست اسم های دخترانه با شروع حرف ف به همراه معنی : برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم دختر با حرف ف ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی و  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم که در این مقاله اسم های دخترانه را به تفکیک حروف و با ریشه‌های اسم دختر فارسی، اسم دختر عربی برایتان گذاشته ایم، امیدواریم برای انتخاب اسم دختر زیبای شما این فهرست مفید باشد.

اسم دختر فارسی با حرف ف


فاتن : فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می‌کند.

فارا : نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.

فاسیروس : نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی

فام گل : به رنگ گل

فانیذ : پانیذ، قند، شکر

فایدیم : به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی

فرآذر : شکوه آتش

فراچهر : مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد.

فرارنگ : فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین

فرازنده : بالابرنده و افرازنده

فرانک : پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین

فرانه : فرانک

فربو : مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت

فرپرک : شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند.

فرتوک : پرستو

فرجهان : شکوه دنیا

فرخ : اسم دخترانه و پسرانه به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی

فرخ بانو : بانوی بزرگوار و فرخنده

فرخ بخش : بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.

فرخ تاج : فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج

فرخ چهر : دارای چهره فرخنده و مبارک

فرخ ماه : ماه خجسته و مبارک

فرخ ناز : مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)

فرخنده : مبارک، میمون، خجسته، آنکه یا آنچه وجودش سبب شاده و آرامش است.

فرخنده چهر : دارای چهره مبارک و خجسته

فردخت : مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)

فردوس : معرب از فارسی، پردیس بهشت

فردیس: پردیس، بهشت

فرزان دخت : دختر فرزانه و دانا

فرزانه : خردمند، دانا

فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه

فرشته : موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک

فرشیده : فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب

فرغانه : نام شهری در ترکستان قدیم

فرگل : دارای شکوه و زیبایی گل

فرگون : شکوه آسا، مانند روشنایی

فرمهر : کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.

فرناز : دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه

فرنگار : دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا

فرنگیز : فرنگیس

فرنگیس : از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی

فرنواز : مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن)

فرنوش : نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند، نوشنده شکوه و جلال، عقل فلک قمر

فرنوشا : شکوه و عظمت ابدی

فرنی : بسیار، افزون و فروزان

فرنیار : اصیل، دارنده اصل و نسب

فرنیان : پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.

فروردین : نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

فروز : تابش و روشنی و فروغ

فروزا : تابان، درخشان

فروزاتون : بانوی روشنایی

فروزان : شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده

فروزجهان : روشنایی جهان

فروزش : روشن

فروزنده : روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده

فروزینه : آتش زنه، چخماق

فروشنک : نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی

فروغ : روشنی که از آتش، پرتو، خورشید و دیگر منابع نورانی می تابد، شعله آتش

فروغ بانو : بانوی روشنایی

فروغ دخت : دختر روشنایی

فروهنده : نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است.

فره‌وش : شکوهمند

فرهور : دارای شکوه و جلالی چون خورشید

فریار : دارنده شکوه و جلال

فریال : دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه

فریانه : نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی

فریبا : بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند

فریدخت : دختر زیبا و محبوب نام های اصیل پارسی

فریر : گیاهی خوشبو

فریرخ : زیبارخ

فریرو : دارای چهره زیبا و با شکوه

فریما : زیبا و دوست داشتنی

فریماه : ماه خجسته و مبارک، ماه شکوهمند و خجسته،زیباروی سعادتمند و باشکوه، دارای زیبایی و شکوهی چون ماه

فرین : نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال

فریناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه

فوژان : بانگ بزرگ، فریاد عظیم

فیروزخاتون : بانوی پیروز

فیروزه : پیروزه، نام سنگی قیمتی که به رنگ آبی یا سبز است.

اسم دختر عربی با حرف ف


فائزه : فایزه، رستگار، نایل

فائضه : فایضه

فائقهر : فایقه، آنکه به هدفش فائق آمده.

فاتیما : فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.

فاخته : پرنده‌ای از خانواده کبوتر، کوکو

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فاطمه : زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)

فاطیما : فاتیما

فایحه : مؤنث فایح

فایزه : فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار

فایضه : مؤنث فائض

فایقه : مؤنث فائق

فتانه : بسیار زیبا و دل فریب

فتنه : شورش، طغیان، آشوب، همچنین به معنای مفتون، عاشق و دلداده

فخرآفاق : باعث سرافرازی آسمان

فخرالزمان : شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.

فخرالسادات : سبب سربلندی سادات، مایه افتخار خانم ها

فخرالملوک : مایه سربلندی و افتخار پادشاهان

فخرالنسا : سبب سربلندی زنان

فخیمه : مؤنث فخیم

فراهت : شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت

فرح : شادمانی، سرور

فرحانه : مؤنث فرحان

فرهت : صورت دیگری از فراهت

فریده : مؤنث فرید

فریضه : عمل واجب، امر واجب

فصیحه : مؤنث فصیح

فضه : نقره، سیم

فضیلت : برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف

فهیمه : مؤنث فهیم، زن دانا و با شعور

فوزیه : رستگار

اسم دختر عربی – فارسی با حرف ف


فخرایران : مایه سربلندی ایران

فخرجهان :  سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

فخرگل : مایه نازش گل

فخری :منسوب به فخر، منسوب به افتخار

فرح انگیز :شادی بخش، مفرح اسم اصیل ایرانی

فرح بانو : بانوی شادمان

فرح بخش : شادی بخش

فرح دخت :  دختر شادمان

فرح نوش : شادنوش، خوشگذران

فرحتاج : مرکب از فرح (شادمانی) + تاج

فرحناز : صاحب شادی و ناز

فرخ لقا : خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان

فرسیما : آنکه صورتی باشکوه دارد.

فلک تاج : مرکب از فلک (آسمان) + تاج

فلک وش : مانند آسمان بلند و رفیع

فلکناز :  آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی


برای انتخاب اسم های دخترانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

الفآبپ تثج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی
آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.