برچسب ژینوس

Tag: ژینوس

معنی اسم ژینوس

معنی اسم ژینوس

معنی اسم ژینوس اسم : ژینوس نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : اسم دختر باهوش، نابغه، ژینا - باهوش، نابغه، ژینا