انتخاب اسم اسم با ژ

اسم با ژ

معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان

معنی اسم ژیکان اسم : ژیکان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žikān) (به مجاز) زلال و شفاف - زیبا و آرامش بخش،...
معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس

معنی اسم ژیژیس اسم : ژیژیس نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی
معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان

معنی اسم ژوان اسم : ژوان نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : (تلفظ: žovān) (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق - زمان، میعاد، ملاقات  
معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک

معنی اسم ژنیک اسم : ژنیک نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : با استعداد، نابغه  
معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا

معنی اسم ژنیا اسم : ژنیا نوع : دخترانه ریشه اسم : ارمنی معنی : ژنیک
معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا

معنی اسم ژرویرا اسم : ژرویرا نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : ژریرا    
معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین

معنی اسم ژرفین اسم : ژرفین نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق لغت نامه دهخدا ژرفین. (اِ) زرفین. (شعوری ). رجوع به زرفین شود.
معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی

معنی اسم ژرفی اسم : ژرفی نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمق، ژرفا لغت نامه دهخدا ژرفی. (ص نسبی ) منسوب به ژرف. || (حامص...
معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا

معنی اسم ژرفا اسم : ژرفا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مترادف ژرفا : ژرفنا، عمق، قعر، گودی،...
معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا

معنی اسم ژربرا اسم: ژربرا نوع: دخترانه ریشه اسم: فرانسه معنی: گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ

معنی اسم ژاییژ اسم : ژاییژ نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : شراره آتش
معنی اسم ژاوه

معنی اسم ژاوه

معنی اسم ژاوه اسم : ژاوه نوع : دخترانه ریشه اسم : کردی معنی : نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی    
معنی اسم ژاوا

معنی اسم ژاوا

معنی اسم ژاوا اسم : ژاوا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو لغت...
معنی اسم ژانینا

معنی اسم ژانینا

معنی اسم ژانینا اسم : ژانینا نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام لغت نامه دهخدا ژانینا....
معنی اسم ژانین

معنی اسم ژانین

معنی اسم ژانین اسم : ژانین نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : نام دریاچه ای در یونان  
معنی اسم ژانیتا

معنی اسم ژانیتا

معنی اسم ژانیتا اسم : ژانیتا نوع : دخترانه ریشه اسم : یونانی معنی: وقتی با حرف Jخوانده شود یعنی JANITA به فرانسوی یعنی بخشنده ومنشاء یونانی پیدا میکند.ژانیتا=ژانیا+ت...
معنی اسم ژانیا

معنی اسم ژانیا

معنی اسم ژانیا اسم : ژانیا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : از نامهای باستانی  
معنی اسم ژانت

معنی اسم ژانت

معنی اسم ژانت اسم : ژانت نوع : دخترانه ریشه اسم : فرانسه معنی : مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا، خداداد)