انتخاب اسم اسم با غ

اسم با غ

معنی اسم غزل ناز

معنی اسم غزل ناز

معنی اسم غزل ناز اسم : غزل ناز نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی,فارسی معنی : غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز...
معنی اسم غمزه

معنی اسم غمزه

معنی اسم غمزه اسم : غمزه نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی معنی : حرکت چشم و ابرو برای برانگیختن توجه دیگری، کرشمه، ناز مترادف غمزه : دلال،...
معنی اسم غدیره

معنی اسم غدیره

معنی اسم غدیره اسم : غدیره نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی معنی : گیسوی بافته شده، قسمتی از گیاه لغت‌نامه دهخدا غدیرة. (ع اِ) پاره ای ازگیاه...
معنی اسم غانیه

معنی اسم غانیه

معنی اسم غانیه اسم : غانیه نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی معنی : زنی که به‌واسطۀ زیبایی خود بی‌نیاز از زینت باشد. (تلفظ: qāniye) (مؤنث غانی )،...