انتخاب اسم اسم با ث

اسم با ث

معنی اسم ثمینا

معنی اسم ثمینا

معنی اسم ثمینا اسم : ثمینا نوع : دخترانه ریشه اسم : فارسی,عربی معنی: (تلفظ: saminā) (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین –...
معنی اسم ثمینه

معنی اسم ثمینه

معنی اسم ثمینه اسم : ثمینه نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی معنی : (تلفظ: samine) (عربی) گران بها، قیمتی، گران – گرانبها، قیمتی، ارزشمند ثمینة. (ع...
معنی اسم ثنا

معنی اسم ثنا

معنی اسم ثنا اسم : ثنا نوع : دخترانه ریشه اسم : عربی معنی: (تلفظ: sanā) (عربی) ستایش، مدح، دعا، درود و تحیت، حمد، شکر، سپاس – ستایش،...