انتخاب اسم اسم با آ

اسم با آ

معنی اسم آبان مهر

معنی اسم آبان مهر

معنی اسم آبان مهر اسم : آبان مهر نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : آن که محبت او چون فرشته آبان است.
معنی اسم آبانک

معنی اسم آبانک

معنی اسم آبانک اسم : آبانک نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : آبان کوچک
معنی اسم آبانه

معنی اسم آبانه

معنی اسم آبانه اسم : آبانه نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : منسوب به آبان    
معنی اسم آبتاب

معنی اسم آبتاب

معنی اسم آبتاب اسم : آبتاب نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : (تلفظ: ābtāb) درخشان، صاف چون آب زلال – دختری با چهره زیبا...
معنی اسم آبدیس

معنی اسم آبدیس

معنی اسم آبدیس اسم : آبدیس نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : همانند آب زلال و شفاف
معنی اسم آبرخ

معنی اسم آبرخ

معنی اسم آبرخ اسم : آبرخ نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی : زیبا، روشن، لطیف، کسی که چهره‌ای مانند آب دارد.  
معنی اسم آبرود

معنی اسم آبرود

معنی اسم آبرود اسم : آبرود نوع : اسم دخترانه ریشه اسم : فارسی معنی :سنبل نیلوفر، دختری که مانند سنبل خوش نقش و زیباست. معنی آبرود در لغت...