شماره تلفن های ترمینال یزد
شماره تلفن های ترمینال یزد

شماره تلفن ترمینال یزد

لیست شماره تلفن های ترمینال یزد همراه با تعاونی ها در آرسینه

ترمینال مسافربری یزد

تلفن ترمینال : ۰۳۵۳۷۲۳۶۹۰۱ 03537236901

آدرس پایانه مسافربری : یزد ، جاده خضر آباد ، ابتدای بلوار صنعت ، ترمینال مسافربری الغدیر یزد

شرکت ها و تعاونی ها

عدل پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 7) : 03537236752 – 03537237001

گیتی نورد پایانه (ترمینال) الغدیر (تعاونی 12) : 03532829393 – 03537236662

میهن نور پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 4) : 03537204145 – 03537236661

آسیا سفر پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 13) : 03532572175 – 03537232400

پیک صبا پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 17) : 03537201700

ایران پیما پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر (تعاونی 1) : 03537236768

سیروسفر یزد پایانه مسافربری (ترمینال) الغدیر : 03537232100

گیتی پیما یزد پایانه مسافربری  (ترمینال) الغدیر : 03537236761 – 37234800

ترابر بی تا یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 15) : 03532236778

تک سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 13) : 03537238400

ماهان سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر : 03537233888

ایمن سفر ایرانیان یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 6) : 03537236664

همسفر چابکسواران یزد پایانه مسافربری الغدیر : 03537236660 – 03537236732

لوان نور یزد پایانه مسافربری الغدیر (تعاونی 8) : 03537236771

آریا سفر پایانه مسافربری  الغدیر (تعاونی 11) : 03537231110

رویال سفر پایانه مسافربری الغدیر 03537234500

شماره تلفن پایانه امام علی یزد

تلفن پایانه امام علی : 03537202724

شرکت ها و تعاونی ها

آسیاسفر یزد پایانه امام علی : 03537203272

میهن نور آریا پایانه امام علی (تعاونی 4) : 03537204145

عدل یزد پایانه امام علی (تعاونی 7) : 03537204540

تک سفر یزد پایانه امام علی (تعاونی 13) : 03537204541

سیروسفر پایانه امام علی : 03537202724

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید