شماره تلفن های ترمینال کرمانشاه
شماره تلفن های ترمینال کرمانشاه

شماره تلفن ترمینال کرمانشاه

لیست شماره تلفن های ترمینال کرمانشاه همراه با تعاونی ها در آرسینه

پایانه مسافربری کرمانشاه

تلفن ترمینال : 08334247600 – 08314297438

آدرس پایانه مسافربری : کرمانشاه ، بلوار شهید کشوری ، ترمینال اتوبوس شهید کاویانی

شرکت مسافربری

عدل پایانه کرمانشاه (تعاونی 7) : 08334294196

میهن نور پایانه کرمانشاه (تعاونی 4) : 08334220400

ایران پیما پایانه کرمانشاه (تعاونی 1) : 08334245200

ترابر بی تا پایانه کرمانشاه (تعاونی 15) : 08334247600

آسیا سفر پایانه کرمانشاه (تعاونی 13) : 08334225417 – 08334224700

گیتی پیما پایانه کرمانشاه : 08334234511

لوان نور پایانه کرمانشاه (تعاونی 8) : 08334236551

جوان سیر ایثار پایانه کرمانشاه : 08342217946

سیروسفر پایانه کرمانشاه : 08334236900

رویال سفر ایرانیان پایانه کرمانشاه : 08334236800

کیان سفر پاسارگاد پایانه کرمانشاه (تعاونی 5) : 08334220500

پیک معتمد پایانه کرمانشاه (تعاونی 2) : 08334293936

آریا سفر پایانه کرمانشاه (تعاونی 11) : 08334245100

تک سفرایرانیان پارس پیما پایانه کرمانشاه : 08334247800

همسفر چابکسواران پایانه کرمانشاه : 08334236804

پایانه راه کربلا (اسلام آباد) کرمانشاه : 08337243117 – 08337241718 – 08337242969

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید