شماره تلفن های ترمینال بندرعباس
شماره تلفن های ترمینال بندرعباس

شماره تلفن ترمینال بندرعباس

لیست شماره تلفن های ترمینال بندرعباس همراه با تعاونی ها در آرسینه

ترمینال مسافربری بندرعباس

تلفن ترمینال : 07633687252

آدرس پایانه مسافربری : بندر عباس ، گلشهر جنوبی ، میدان ترمینال ، نرسیده به کلانتری14 ، ترمینال بندرعباس

شرکت ها و تعاونی ها

عدل پایانه بندرعباس (تعاونی 7) : 07633660470 – 07633664004

جهانگشت مهر پایانه بندرعباس (تعاونی 16) : 07633684230

گیتی پیما پایانه بندرعباس (تعاونی 12) : 07633684135

ایران پیما پایانه بندرعباس (تعاونی 1) : 07633660469

رویال سفر پایانه بندرعباس : 07633684144 – 07633660474

تک سفر پایانه بندرعباس : 07633684150

پیک صبا پایانه بندرعباس (تعاونی 17) : 07633660476

مارال سیر ایرانیان پایانه بندرعباس (تعاونی 10) : 07633664001

ترابر بی تا پایانه بندرعباس (تعاونی 15) : 07633660475

لوان نور پایانه بندرعباس (تعاونی 8) : 07633662103

آریا سفر آسیا پایانه بندرعباس (تعاونی 11) : 07633660468

سیروسفر پایانه خلیج فارس : 08633660472

پیک معتمد پایانه خلیج فارس (تعاونی 2) : 07633662433

سفر سیر آسیا پایانه خلیج فارس (تعاونی 3) : 07633662433

میهن نور آریا پایانه خلیج فارس (تعاونی 4) : 07633660467

ایمن سفر پایانه خلیج فارس (تعاونی 6) : 07633667770

راه پیما پایانه خلیج فارس (تعاونی 9) : 07633662668

آسیا سفر پایانه خلیج فارس (تعاونی 13) : 07633660477

همسفر چابکسواران پایانه خلیج فارس : 07633660471

جوان سیر ایثار پایانه خلیج فارس : 07633677464

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید