انتخاب اسم

اسم پسر با پ

اسم پسر با پ

بهترین اسم های پسرانه با پ

فهرست اسم های پسرانه با شروع حرف پ به همراه معنی : اسم پسر با حرف پ با ریشه اسم های فارسی ، کردی ، ترکی ، عبری و اوستایی -پهلوی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف پ ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اسم پسر فارسی با حرف پ


پادرا : شکوه و درخشش و روشنایی است، در مجموع سرزمین باشکوه، نگهبان آتش

پاردیک : نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت

پارسا : آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند.

پارسیا : پارسی، اهل پارس، از مردم پارس.

پارسان : منسوب به پارس، پارسی، اهل پارس، از مردم پارس

پاشا : بزرگ؛ در امپراتوری عثمانی، لقب و عنوانی برای مقامات لشکری و کشوری و بعضا فرمانروا و حاکم هر یک از سرزمینهای وابسته.

پایا : آنچه دیر میپاید، ماندگار، ثابت

پایدار : دارای ثبات، ثابت، همیشگی؛ مقاوم، مقاومت کننده؛ پا برجا.

پدرام : آراسته؛ نیکو؛ خوشدل، شاد؛ سرسبز وخرم؛ مبارک، فرخ، خجسته؛ شادی، خوشحالی.

پُرسا : پرسنده، جستجوگر، پرسشگر.

پرستش : پرستیدن؛ خدمتکاری.

پرهام : فرشته خوبی، همچنین به معنی پیر همه (پدر همه) می‌باشد. نامی است پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است، صورت فارسی ابراهیم.

پرهان : لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان

پِژمان : غمگین، دلتنگ، نا امید

پِژواک : صدایی که حاصل تکرارِ صدا پس از برخورد به مانع و بازتاب آن است.

پناه : پشتیبان، حامی، نگهبان.

پندار : فکر، اندیشه، گمان، ریشه پنداشتن(دخترانه و پسرانه)

پوریا : پور به معنی پسر و پوریا به معنی پسر آریایی

پولاد : فولاد؛ نام پهلوانی در زمان کیقباد.

پویا : ویژگی آن که حرکت می‌کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است؛ آن که برای به دست آوردن چیزی می‌کوشد، دونده پی چیزی وجوینده‌ی آن

پویان : آن که در حال حرکت به نرمی و آرامی است، روان؛ دونده، دوان، شتابان؛ جوینده؛ جستجو کننده.

پهلوان : جنگجوی شجاع و زورمند؛ آنکه در امری سرآمد است؛ قوی هیکل و قوی جثه

پیام : الهام، وحی؛ مطلبی که به شکل کلام، نوشته یا نشانه‌ای از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر فرستاده شود.

پیرداد : داده پیر یا بچه‌ای که در پیری داده شده

پیکان : نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه

پیروز : غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه؛ فرخنده، مبارک، خجسته؛ از صفات خداوند

پیشرو : آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ رهبر، پیشوا، مقتدا، آن که جلوتر از دیگران یا پیشاپیش آنان حرکت می‌کند، طلایه دار؛ پیش رونده.

پیمان : قراری که دو یا چند تن می‌گذارند تا کاری انجام دهند یا تعهدی نسبت به هم یا به کسی داشته باشند ؛ قرار، عهد.

اسم پسر کردی با حرف پ


پاپریک : نام گیاهی خوشبو

پاپک : استوار، پدر کوچک، از شخصیت های شاهنامه

پادار : ثابت

پاداش : اجر کار خوب ، جزا

پادشا : حاکم

پایار : پایدار، مستحکم

پرژین : پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.

اسم پسر ترکی با حرف پ


پارلا : به معنی درخشنده و نورانی.

اسم پسر یونای با حرف پ


پارسیس : شکل یونانی پارسی،‌ ایرانی

پریام : در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد.

اسم پسر اوستایی – پهلوی با حرف پ


پرداد : نخستین آفریننده

پرشان : رزمجو

پرویز : پیروز، پیروزگر، فاتح؛ نام خسرو دوم شاهنشاه ساسانی، مشهور به «خسرو پرویز»

پشوتن : به معنی محکوم تن؛ در شاهنامه نام پسر گشتاسب و از یاران سوشیانت، فداکار؛ در روز رستاخیز

پورشسب : نام پدر زردشت


برای انتخاب اسم های پسرانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

 

اسم پسر با الفاسم پسر با آاسم پسر با ب
اسم پسر با پاسم پسر با تاسم پسر با ث
اسم پسر با جاسم پسر با چاسم پسر با ح
اسم پسر با خاسم پسر با داسم پسر با ذ
اسم پسر با راسم پسر با زاسم پسر با ژ
اسم پسر با ساسم پسر با شاسم پسر با ص
اسم پسر با ضاسم پسر با طاسم پسر با ظ
اسم پسر با عاسم پسر با غاسم پسر با ف
اسم پسر با قاسم پسر با کاسم پسر با گ
اسم پسر با لاسم پسر با ماسم پسر با ن
اسم پسر با واسم پسر با هاسم پسر با ی
آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.