انتخاب اسم

اسم پسر با ج

اسم پسر با ج ؛ اسم های پسرانه

بهترین اسم های پسرانه با ج

فهرست کوتاهی از اسم های پسرانه با شروع حرف ج به همراه معنی : اسم پسر با حرف ج با ریشه اسم های فارسی ، عربی و اوستایی – پهلوی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ج ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اگر فکر می کنید اسمی می تواند در فهرست زیر قرار بگیرد یا معنی اسم  آن اشتباه است در کامنت برای ما درج کنید.

اسم پسر فارسی با حرف ج


جابان :  نام سردار ايرانی در سده دوم يزدگردی

جادی :  زعفران

جامشيد :  جمشيد، از شخصيتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پيشدادی و دارای فره ايزدی

جان افروز :  از شخصيتهای شاهنامه، نام يكی از سرداران بهرام چوبين

جان افزا : جان افزا

جان بخشان :  جان بخش

جان مهر :  مهربان جان

جانوسيار : جانوشيار، نام وزير دارای داراب در زمان اسكندر مقدونی

جانوشيار : جانوسيار، نام وزير دارای داراب در زمان اسكندر مقدونی

جانيار : ياری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا

جاويد :  هميشگی، ابدی

جاهد : كوشا، ساعی

جستان : نام پدر مرزبان نخستين پادشاه جستانيان

جمشاد : پادشاه بزرگ و شاد

جمشيد : جامشيد، از شخصيتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پيشدادی و دارای فره ايزدی

جندل : از شخصيتهای شاهنامه، نام يكی از بزرگان درگاه فريدون پادشاه پيشدادی

جوانشير : نام پسر خسروپرويز پادشاه ساسانی

جوانوی : از شخصيتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبيری بزرگ در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

جويا : جستجو كننده، جوينده

جويان : جوينده، از شخصيتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان كيكاووس پادشاه كيانی

جهان : كيهان، عالم، گيتی، به صورت پسوند و پيشوند همراه با بعضی نامها می‌آيد و نام جديد می‌سازد مانند ملك جهان، جهان آفرين

جهان آفرين : آفريننده جهان

جهان بخش : آن كه جهان تحت سلطه اوست و می‌تواند آن را به كسی ببخشد.

جهان سوز : فتنه و آشوب به پا کننده در جهان، بی اعتنا به جهان و هر چه در آن است.

جهان شاد : آن که مردم جهان از او شادند.

جهان شید : نور و روشنایی عالم

جهان شیر : دلاور در جهان

جهان فر : شكوه جهان

جهان گرد : آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می‌کند، سیاح، گردشگر

جهان گشای : تسخیرکننده جهان، فاتح

جهانگیر : جهان گشا، بسیار مشهور در همه جهان، فراگیرنده عالم – فتح کننده جهان

جهانبان : نگهبان جهان، خداوند

جهاندار : خداوند، نگهبان جهان، پادشاه

جهانیار : یاور و یاور مردم جهان

اسم پسر عربی با حرف ج


جابر :  ظالم، ستمگر، به معنای جبران کننده نیز آمده و از صفات پروردگار است، نام شيميدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)

جاسم : عاميانه قاسم

جبار : نام يكی از صورتهای فلكی به شكل مردی كه با حمايل يا شمشير ايستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت

جبرئيل : جبريل، مرد خدا، نام يكی از چهار فرشته مقرب كه حامل وحی الهی برای انبياست.

جبريل : جبرئيل، مرد خدا، نام يكی از چهار فرشته مقرب كه حامل وحی الهی برای انبياست.

جرير : نام دانشمند معروف و مؤلف تاريخ طبری

جعفر :جوی بزرگ، نام امام ششم شيعيان، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحين و معروف به جعفر طيار

جلال :  عظمت، بزرگی، شكوه

جلال الدين : شكوه و جلال دين، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، مولانا جلال الدين بلخی

جلاير :  نام شاعری ايرانی در زمان شاه اسماعيل اول صفوی

جليل : بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند

جمال :  زيبایی

جمال الدين : زيبایی دين

جمهور :  پادشاه هند كه نامش در شاهنامه امده است، عامّه مردم

جنيد :  نام عارفی معروف در قرن سوم هجری

جواد :  بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شيعيان

اسم پسر اوستایی-پهلوی با حرف ج


جاماسب : جاماسپ، از شخصيتهای شاهنامه، نام خردمندی ايرانی، وزير و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان كيانی

جاماسپ : جاماسب، از شخصيتهای شاهنامه، نام خردمندی ايرانی، وزير و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان كيانی


برای انتخاب اسم های پسرانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.

 

اسم پسر با الفاسم پسر با آاسم پسر با ب
اسم پسر با پاسم پسر با تاسم پسر با ث
اسم پسر با جاسم پسر با چاسم پسر با ح
اسم پسر با خاسم پسر با داسم پسر با ذ
اسم پسر با راسم پسر با زاسم پسر با ژ
اسم پسر با ساسم پسر با شاسم پسر با ص
اسم پسر با ضاسم پسر با طاسم پسر با ظ
اسم پسر با عاسم پسر با غاسم پسر با ف
اسم پسر با قاسم پسر با کاسم پسر با گ
اسم پسر با لاسم پسر با ماسم پسر با ن
اسم پسر با واسم پسر با هاسم پسر با ی
آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.