انتخاب اسم

اسم پسر با ت

اسم پسر با ت

بهترین اسم های پسرانه با ت

فهرست اسم های پسرانه با شروع حرف ت به همراه معنی : اسم پسر با حرف ت با ریشه اسم های فارسی ، کردی ، ترکی ، عربی ، عبری و اوستایی -پهلوی گرد آوری شده است.

برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در ادامه برای انتخاب اسم پسر با حرف ت ؛ با آرسینه همراه باشید.

در مطالب قبل بخشی از اسم های اصیل ایران همچنین  فهرستی از اسم های پسرانه (اسم پسر) به همراه معنی و فهرستی از اسم های دخترانه (اسم دختر) به همراه معنی را برایتان انتشار دادیم، امیدواریم برای انتخاب اسم پسر این فهرست مفید بوده باشد.

اسم پسر فارسی با حرف ت


تابال : نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

تباک : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

تخار : نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود

تخواره : نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی

تژاو : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی

تکاور : تیزتک، (در نظام) مأمور عملیات ویژه در ارتش، دونده، تندرو

تلیمان : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی

توار : نوعی ریسمان؛ توارکوه نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس ؛ نام محلی در ناحیه برسویر در ایالت دوسِور فرانسه.

تَوانا : دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابل ناتوان.

توان : قدرت، توانایی، توانایی تحمل چیزی، طاقت، توانستن – قدرت، توانایی، تحمل کردن چیزی، طاقت

تورنگ : قرقاول، پرنده ای از خانواده ماکیان، خروس صحرایی، تذرو

تورک : نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان

تهماسب : طهماسب، به معنی دارنده اسب قوی

تَهمتن : تنومند، قوی جثه، نیرومند؛ لقبِ رستم پهلوانِ داستانی شاهنامه.

تَهمورث : طهمورث، به معنی قوی جثه و نیرومند

تهمورس : تهمورث، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند

تهمین : پهلوان، شجاع، پهلوان، از القاب رستم پهلوان شاهنامه

تیرداد : زاده شده در تیرماه؛ نام سه تن از شاهان اشکانی.

تیران : نام پسر اردشیر سوم، نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی

تیماس : جنگل، بیشه

اسم پسر ترکی با حرف ت


تایماز : پابرجا، استوار

توماج : چرم دباغی شده؛ تیماج

تیمور : آهن، فولاد؛ نام مؤسس سلسه‌ی تیموریان یا گورکانیان، مشهور به امیر تیمور گورکانی

ترخان : در دوران مغول آنکه خان به او امتیاز ویژه میداده است.

تکش : نام یکی از پادشاخان ساسله خوارزمشاهیان

تکین : پهلوان دلاور

تگین : تکین، پهلوان، دلاور

تورال : جاوید، همیشه زنده

توسن : اسب سرکش

تیمورتاش : نام یکی از طوایف ترک

اسم پسر کردی با حرف ت


تَوار : پرنده

اسم پسر اوستایی – پهلوی با حرف ت


تور : از شخصیت‌های شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون

تورج : نام پسر بزرگ فریدون؛ همان تور که توران منسوب به اوست

اسم پسر عبری با حرف ت


تارخ :  نام پدر حضرت ابراهیم(ع)

اسم پسر لری با حرف ت


تیام : چشمانم؛ عزیز و گرامی (دخترانه و پسرانه)

اسم پسر عربی با حرف ت


تاج‌الدین : تاج دین؛ مورد افتخار برای دین؛ نام پادشاهی از اتابکان لرستان.

تبرّک : مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ برکت گرفتن.

تحسین : ستودن و تمجید کردن، مورد ستایش قرار دادن

تُراب : خاک

تقدیر : سرنوشت

تقی : تقوا پیشه، پرهیزکار

تَمیم : تمام و کامل؛ استوار، سخت؛ نام چند تن از صحابه و اشخاص در جهان اسلام.

توحید : یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی

توفیق : امکان دستیابی به مقصود، موفقیت، کامیابی؛ یاری و تأیید، تأیید پروردگار

توکل : یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به او؛ واگذار کردن کارها به خداوند در جایی که اراده و قدرت بشری کارساز نباشد.

تَهانی : تهنیت گفتن به یکدیگر


برای انتخاب اسم های پسرانه با حروف های دیگر به جدول زیر مراجعه و به روی حرف مد نظرتان کلیک کنید و اسم مورد نظرتان را جستجو کنید.
 

اسم پسر با الفاسم پسر با آاسم پسر با ب
اسم پسر با پاسم پسر با تاسم پسر با ث
اسم پسر با جاسم پسر با چاسم پسر با ح
اسم پسر با خاسم پسر با داسم پسر با ذ
اسم پسر با راسم پسر با زاسم پسر با ژ
اسم پسر با ساسم پسر با شاسم پسر با ص
اسم پسر با ضاسم پسر با طاسم پسر با ظ
اسم پسر با عاسم پسر با غاسم پسر با ف
اسم پسر با قاسم پسر با کاسم پسر با گ
اسم پسر با لاسم پسر با ماسم پسر با ن
اسم پسر با واسم پسر با هاسم پسر با ی
آرسینه
آرسینه جدیدترین و بروز ترین مطالب در حوزه های تغذیه, روانشناسی, پوست ومو, گردشگری, فرهنگی, سبک زندگی, تکنولوژی, تناسب اندام, رژیم غذایی, بیماری های نادر و.. آرسینه همواره سعی بر بهبود هر چه بهتر کیفیت محتوا خواهد بود.